Archiwum kategorii: Bez kategorii

Bądź na bierząco, śledź rynek walut.

Czy będzie Brexit

Parlament Wielkiej Brytanii wypowie się dzisiaj ws. podpisanego przez Theresę May porozumienia rozwodowego, na mocy którego Wielka Brytania ma opuścić Unię 29 marca. Porozumienie to nie podoba się jednak niemal nikomu. Szczególnie krytykują je członkowie partii rządzącej, argumentując, że utrzymanie Wielkiej Brytanii w unii celnej do czasu znalezienia rozwiązania na granicę lądową pomiędzy Irlandią, a Irlandią Północną w praktyce może zatrzymać Brexit na wiele lat. Najgorszym rozwiązaniem będzie sytuacja w której Brytyjczycy wyjdą z Unii Europejskiej bez porozumienia.

Tymczasem na rynku walutowym obserwujemy dalsze straty złotego, zwłaszcza do dolara i funta. Po godzinie 12-tej kurs USD do PLN wynosił 3,75, GBP 4,82, CHF 3,80, a EUR 4,29.

Ekspert Gieldawalut.com

Dobry wzrost gospodarczy w Polsce

Dotychczasowe dane, które otrzymujemy krajowej gospodarki wskazują, że wzrost gospodarczy utrzymuje się na poziomie zbliżonym do pierwszego półrocza, czyli przekroczył 5%. Niektóre wskaźniki są jednak słabsze od tych lipcowych. Dynamika produkcji przemysłowej spadła z 10,3 do 5% r/r, sprzedaży detalicznej z 9,3 do 9%, zatrudnienia z 3,5 do 3,4%, zaś wynagrodzeń z 7,2 do 6,8%. Mocny jest nadal rynek pracy. Prognozy mówią, że w kolejnych miesiącach spadnie inflacja co podniesie konsumpcję.

 

W tym tygodniu złoty trzyma się dobrze. Do dolara zyskał sześć groszy. O godzinie 12-tej kurs USD do PLN wynosił 3,64, EUR 4,28, GBP 4,80, a CHF 3,81.

 

Ekspert Gieldawalut.com

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Payholding Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Gwiaździsta 66 lok. 22 Piętro, 53-413 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000472748, NIP: 8943047640 (zwaną dalej: Payholding).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@payholding.com

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa z Payholding umowy o świadczenie usług oferowanych przez Payholding i wykonania zawartej przez Państwa z Payholding umowy o świadczenie usług oferowanych przez Payholding, a także wykonania ciążących na Payholding obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

5) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

6) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z Payholding umowy o świadczenie usług oferowanych przez Payholdin, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Payholding działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Payholding ciążącego na Payholding obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Payholding informowanie Państwa o nowych ofertach, promocjach jak i przesyłania wysokiej jakości treści dotyczących codziennych komentarzy walutowych.

Z wyrazami szacunku

Zespół Payholding Sp. z o.o.

Certyfikaty

Dlaczego Gieldawalut.com

  • Oszczędności do 9% na wymianach
  • Wymiany walut online przez 24h/7 dni
  • Automatyczne rozksięgowanie środków

Więcej o Gieldawalut.com?

Gieldawalut.com to zaawansowana technologicznie, nowoczesna i bezpieczna platforma umożliwiająca wymianę walut przez Internet. Kupując np. 10 000 euro można oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Sprawdź