Aktualności

Bądź na bierząco, śledź rynek walut.

Dane z kalendarza makroekomicznego

Dzisiejszy dzień na rynku walut zaczął się bez większych emocji. Waluta euro spadła z okolic 4,30 zł do 4,27 zł. Frank szwajcarski także spadł do poziomy poniżej 4 zł. Kurs dolara obniżył się do okolic 3,87. Kurs funta brytyjskiego pozostaje bez zmian.  Polska waluta po godzinie 8:00 przestawiała się następująco: 4,2757 zł za euro, 3,8742 zł za dolara, 3,9963 zł za franka, 5,0407 zł za funta. Euro, chwilę przed godzina 10:00 oscylował na poziomie 4,2668 zł, co oznacza, że spadł o ponad pół gorsza w stosunku do dnia poprzedniego. Na ten moment złoty odbił 40% strat z drugiej połowy stycznia, gdzie wówczas kurs euro wzrósł o 9 groszy.

Zauważalne jest, że kurs funta brytyjskiego rozpoczął rok dość wysokimi wzrostami ceny. W styczniu funt szterling okazał się najmocniejszą walutą w grupie G8.

Rentowność polskiego długu wynosi 2,188% w przypadku obligacji 10-letnich.

Dziś o godzinie 10:30 zostały podane dane wskaźnika usługowego PMI z Wielkiej Brytanii. Wskaźnik zanotował wysoki wzrost z 50,0 do 53,9. Wynik okazał się wyższy niż oczekiwania rynku, gdzie wzrost był zakładany do 52,9. Wynik 53,9 jest najwyższy od sierpnia 2018 roku . Dobre dane przyczyniły się do aprecjacji kursu funta brytyjskiego. Waluta w stosunku do dolara amerykańskiego, od poniedziałku jest bowiem najdroższa.

O godzinie 11:00 podane zostały odczyty sprzedaży detalicznej w strefie euro, z którego wynika że sprzedaż detaliczna spada najszybciej w historii. Wyniki za grudzień 2019 r. w stosunku do listopada 2019 r. spadły o 1,6% w strefie euro, a w całej UE wynik spadł o 1,3%. Z kolei porównując wyniki rok ro roku, widzimy wzrost wskaźnika. W stosunku do stycznia 2018 r. wskaźnik sprzedaży detalicznej wzrasta o 1,2% w strefie euro, natomiast w całej UE wzrasta o 1,9%. Bazując na raporcie z poprzedniego miesiąca, gdzie w ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 0,8%, a rocznym o 2,3%, można stwierdzić, że dzisiejsze odczyty wypadają znacznie gorzej.

Dane PMI sektora usługowego z Niemczech wzrastają. Z raportu Markit Economics wynika, że wartość wskaźnika w styczniu wzrosła z grudniowego 52,9 do 54,2. Jest to najwyższy wynik od sierpnia 2019 roku.

Z kolei wskaźnik PMI usługowy w strefie euro finalnie spada, mniej aniżeli oczekiwano. Z raportu wynika, że wskaźnik spadł z grudniowego 52,8 do 52,5. Rynek oczekiwał spadku do 52,2.

Po publikacji dobrych wskaźników zarówno w strefie euro jak i Niemczech kurs euro w stosunku do dolara amerykańskiego spadł. Dolar dzisiaj rośnie, trzecią sesję z rzędu.  Co oznacza, że jeżeli preferencje spadkowe będą kontynuowane, będzie możliwe kolejne przetestowanie dolnego ograniczenia aktualnej konsolidacji. Eurodolar notowany jest w okolicach 1,1030 USD.

Na godzinę 13:00 kursy przedstawiają się następująco:  EUR – 4,2573 zł, USD – 3,8628 zł, CHF – 3,9756 zł, GBP – 5,0446 zł.

Wielka Brytania opuściła UE

31 stycznia, Wielka Brytania po 47 latach opuściła Unie Europejską. Rozpoczyna się zatem okres przejściowy, który będzie trwał do końca roku. Boris Johnson ma wygłosić w Londynie mowę dotyczącą chęci podpisania kompleksowej umowy handlowej z UE, na wzór umowy pomiędzy Unią Europejską, a Kanadą w 2016 roku. Mimo tego, Wielka Brytania nie chce podporządkowywać się regulacjom jednolitego rynku krajów Unii Europejskiej. Negocjacje, ze względu na twarde reguły z obu stron, są dość trudne. Przewodnicząca  Komisji Europejskiej Ursula von Leyen, już wcześniej zapowiadała, że czas do końca roku na podpisanie umowy jest niemożliwy do osiągnięcia. Ponadto z jej wypowiedzi wynika, że jeżeli UK chce mieć dostęp do unijnego rynku, musi dopasować się do wymogów Unii Europejskiej.

Miniony tydzień nie był łaskawy dla polskiej waluty, która straciła do czterech głównych walut. Nowy tydzień na rynku Forex nie przynosi dużych zmian. Spadki polskiej waluty mają związek z sytuacją na świecie. Związku z sytuacją w Chinach, można zaobserwować spadku na walutach wschodzących. Dzisiejszy dzień przynosi wzrost w stosunku do funta brytyjskiego. Waluta umocniła się o 0,6%. Po otwarciu sesji złotówki notowały następująco: 4,2957 zł euro, 3,8754 za dolara, 4,0231 zł za franka i 5,0999 zł za funta.

Z kalendarza makroekonomicznego obyły się dzisiaj krajowe odczyty indeksu PMI za styczeń. Rynek spodziewał się odczytu na poziomie 48,3 pkt. Niestety, dane są nieco słabsze. Indeks spadł do 47,4 pkt, co potwierdza spowolnienie polskiej gospodarki.

O godzinie 13:00 kursy przedstawiają się następująco: EUR – 4,2984 zł, USD – 3,8847 zł, GBP – 5,0743 zł, CHF – 4,0285 zł

Euro powyżej 4,30 zł.

Otwarcie dzisiejszej sesji ukazuje dalsze spadki na polskiej walucie. Cztery główne waluty zyskują do złotówek. Poranne kursy kształtują się następująco: 4,2917 zł za euro, 3,8939 za dolara amerykańskiego, 4,0100 zł za franka oraz 5,0984 za funta. Z kolei eurodolar notuje 1,10212 USD. Po godzinie 9:30 waluta euro przekroczyła próg 4,30 zł.

Dzisiaj Wielka Brytania opuszcza Unie Europejską. Oznacza to, że od 1 lutego zaczyna się okres przejściowy dotyczący negocjacji umowy handlowej pomiędzy Wielką Brytanią, a UE. Do końca roku będą trwały negocjacje dotyczące warunków handlowych. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami przed końcem tego roku, od roku kolejnego będzie miał miejsce bezumowny brexit.  W obecnej sytuacji porozumienie do końca roku wydaje się bardzo trudne do osiągnięcia. Rynek oczekuje wahań funta brytyjskiego, aczkolwiek z pozytywnym czynnikiem dla funta brytyjskiego.

Dzisiejszy dzień pod względem kalendarza makroekonomicznego pokazał wiele publikacji. Sesje europejską otworzyły dane PKB z Francji, kolejno dane o sprzedaży detalicznej z Niemiec, wskaźniki inflacji CPI z Francji oraz strefy euro. Do wiadomości zostaną podane także dane z USA. Ważną publikacją będzie wynik PKB w ujęciu miesiąc do miesiąca. Rynki oczekują wzrostu o 0,1%.

Wstępne dane z Francji ukazały spadek o 0,1% PKB za ostatni kwartał. Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Niemczech nie są optymistyczne. Sprzedaż za grudzień wzrosła o 0,8%, przy oczekiwaniu rynku 5%. Z danych wynika, że gospodarka w USA wzrosła w skali roku o 2,1%.

Wstępne dane dotyczące PKB strefy euro, podane przez Eurostat są bardzo słabe. Wyniki okazały się najsłabsze od II kwartały 2014 roku. Okazuje się, że w IV kwartale tego roku PKB strefy euro był wyższy od poprzedniego kwartału jedynie o 0,1%. W całej Unii Europejskiej, gospodarka w ostatnim kwartale wzrosła o 0,1% kdk., oraz 1,1% rdr.

W środę FED podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych. BoE także nie zdecydował się na pozostawienie stóp na tym samym poziomie (0,75%). Po tej decyzji kurs funta umocnił się stając się najmocniejszą walutą na G10.

Rentowność polskiego długu wynosu 2,188% w przypadku obligacji 10-letnich.

Rynki skupiają się na pogarszającej sytuacji w związku z koronawirusem. Potwierdza się wzrost liczby ofiar śmiertelnych koronowirusa w Chinach. Do tej pory mówi się o 9600 przypadkach, z czego 210 osób to ofiary śmiertelne.

Kursy o godzinie 13:30 przedstawiają się następująco:

EUR – 4,2993 zł, USD – 3,8930 zł, GBP – 5,1097 zł, CHF – 4,0171 zł.

Chwila odetchnienia dla polskiej waluty

Dzisiejszy dzień przyniósł polskiej walucie chwilę odetchnienia. Kurs euro nadal utrzymuje się powyżej 4,27 zł. Jednak spadł kurs franka szwajcarskiego w stosunku do euro, co oznacza spadek franka w stosunku do polskiej waluty poniżej 4 zł. Przypominamy, że wczorajsza sytuacja na polskim rynku walutowym była dość intensywna.  Kurs euro odniósł najwyższe notowania od połowy grudnia 2019r. osiągając wynik ponad 4,28 zł. Popołudniu kurs spadł o jeden grosz. Dynamiczna sytuacja miała także w relacji z frankiem szwajcarskim. Wczoraj rano frank kosztował 4,0140 zł. Dziś rano spadł do 3,99 zł.  Ostatecznie para walut CHF/PLN rośnie 0,18%, GBP/PLN 0,30% na plus. Ponadto EUR/PLN i USD/PLN zyskują odpowiednio 0,21% i 0,4%.

Ze wstępnych szacunków GUSu wynika, że realny wzrost PKB Polski w 2019 roku wyniósł 4%. To zdecydowanie mniej niż 5,1% zanotowanych w 2018 roku – wówczas PKP w Polsce osiągnęło najwyższą dynamikę w skali roku 2007. Ekonomiści przewidywali spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 4,2%.  Największy wpływ na wynik miała konsumpcja prywatna dodając 2,2 punktów procentowych. Inwestycje wyniosły 1,4 pkt. proc. Wpływ handlu zagranicznego dodał 0,4 pkt. proc. Z kolei zmiana zapasów odjęła 0,8 pkt. proc.

Kursy na godzinę 12:30 przedstawiają się następująco: EUR – 4,2754 zł, GBP – 5,0590 zł, USD – 3,8872 zł, CHF – 3,9877 zł

Brexit: w piątek Wielka Brytania opuszcza UE

Już w piątek, 21 stycznia Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską oznacza to także opuszczenie unii celnej, dzięki której był możliwy obrót towarami bez ceł. Umowa handlowa ma temu zapobiec. Premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson dąży do tego, aby umowa była podpisana w ciągu 11 miesięcy. Druga strona, nie patrzy na ten termin optymistycznie. Patrząc na dane z roku 2018, można stwierdzić, że eksport towarów z UE do Wielkiej Brytanii eksport wyniósł 300 mld euro. W ubiegłym roku brytyjskie władze, przygotowały się na ewentualny scenariusz hard Brexitu raz przygotował cła, które mogłyby obowiązywać, w skutku braku negocjacji z UE. Bloomerg oszacował, że  tej kwoty na cła jest narażone 16% towarów, co stanowi, że cła na towary z UE osiągałyby wartości 47,3 miliardów euro.  

Tydzień rozpoczął się od gwałtownego spadku polskiej waluty w stosunku do czterech głównych walut – euro, dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego oraz franka szwajcarskiego.

Wczorajsza sesja pokazała, że spadek do franka i funta wynosi aż 0,6%, do euro 0,45% oraz dolara 0,5%.

Dzisiejsza sesja pokazuje stabilizację notowań, poniżej poziomów z wczorajszego zamknięcia sesji.  Kursy złotego wypadają następująco– 4,2763 zł za euro, 3,8805 zł za dolara, 3,9978 zł za franka oraz 5,0645 zł za funta. Kurs pary walut EUR/USD pozostaje na ten moment nad 1,10 USD. Z kolei w stosunku do złotówek, euro pokazuje zapowiedź naruszenia spadkowej linii trendu. Mimo, że kilka  miesięcy temu poziom spadku do 4,30 zł był dość naturalny to  aktualnie najbliższą barierą są okolice 4,28 zł. W stosunku do dolara zbliżamy się do 3,90 zł.

Można zauważyć, że od początku roku wartość franka szwajcarskiego stale wzrasta.

W dalszym ciągu rozprzestrzenia się epidemia koronowirusa, który został wykryty w Chinach. Na ten moment nie żyje 106 osób, a liczba przypadków zarażenia stale wzrasta. Ponadto wirus jest coraz bliżej Polski. W Niemczech potwierdzono pierwszy przypadek zarażenia wirusem. Epidemia ma znaczny wpływ na rynki finansowe, zwłaszcza w obszarze inwestycji, akcji czy rynku przemysłowego.

Rentowność polskiego długu w przypadku obligacji 10-letnich wynosi 2,207%.

W dniu dzisiejszym nie ma istotnych publikacji makroekonomicznych z kraju.

Na godzinę 13:00 kursy przedstawiają się następująco: EUR- 4,2767 zł, USD – 3,8844 zł, CHF – 4,0005 zł, GBP – 5,0547 zł.

Certyfikaty

Dlaczego Gieldawalut.com

  • Oszczędności do 9% na wymianach
  • Wymiany walut online przez 24h/7 dni
  • Automatyczne rozksięgowanie środków

Więcej o Gieldawalut.com?

Gieldawalut.com to zaawansowana technologicznie, nowoczesna i bezpieczna platforma umożliwiająca wymianę walut przez Internet. Kupując np. 10 000 euro można oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Sprawdź