GUS o nakładach na środki trwałe

Główny Urząd Statystyczny skorygował wzrost nakładów brutto na środki trwałe w 2018 r. do 8,7% z 7,3%. W 2018 r. odnotowano wzrost dynamiki realnej nakładów brutto na środki trwałe, w stosunku do danych przyjętych we wstępnym szacunku – odpowiednio wzrost o 8,7% wobec 7,3%. W konsekwencji nastąpiły zmiany dynamiki realnej we wszystkich kwartałach 2018 r. – od 1,3% w II kwartale do 1,5% w IV kwartale 2018 r. Zmiany wynikają głównie z dostosowania danych o nakładach inwestycyjnych na środki trwałe dla przedsiębiorstw do ostatecznej wersji za 2017 r. oraz zaktualizowanego szacunku wartości niematerialnych i prawnych opartego na dostępnych w tym czasie źródłach informacji.

Dzisiaj kursy walut przed południem bez większych zmian. Kurs EUR do PLN wynosił 4,28, USD 3,82, GBP 4,94, CHF 3,74.

Ekspert Gieldawalut.com

Certyfikaty

Dlaczego Gieldawalut.com

  • Oszczędności do 9% na wymianach
  • Wymiany walut online przez 24h/7 dni
  • Automatyczne rozksięgowanie środków

Więcej o Gieldawalut.com?

Gieldawalut.com to zaawansowana technologicznie, nowoczesna i bezpieczna platforma umożliwiająca wymianę walut przez Internet. Kupując np. 10 000 euro można oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Sprawdź