Wzrósł tzw. dochód rozporządzalny na osobę

Jak podał Główny Urząd Statystyczny przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w 2018 r. wyniósł 1 693 zł, co oznacza wzrost o 4,3% r/r. W 2018 roku nadal utrzymywało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych. GUS podaje, że przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2018 r. wartość 1 187 zł i były realnie niższe o 0,7% od wydatków z 2017 roku, a wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1137 zł i były realnie niższe o 0,8% w stosunku do 2017 r.
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny 20% osób o najwyższych dochodach wyniósł 3277 zł i był 4,9 raza wyższy od analogicznego dochodu 20% osób uzyskujących najniższe dochody.

Na rynku Forex notowania bez większych zmian. Przed południem kurs EUR do PLN wynosił 4,29, USD 3,85, GBP 4,87, CHF 3,82.

Ekspert Gieldawalut.com

Certyfikaty

Dlaczego Gieldawalut.com

  • Oszczędności do 9% na wymianach
  • Wymiany walut online przez 24h/7 dni
  • Automatyczne rozksięgowanie środków

Więcej o Gieldawalut.com?

Gieldawalut.com to zaawansowana technologicznie, nowoczesna i bezpieczna platforma umożliwiająca wymianę walut przez Internet. Kupując np. 10 000 euro można oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Sprawdź